Translate "crus" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


crus — onderbeen (Dutch / Nederlands)
Het deel tussen de knie en de enkel van het been.
Het ledemaat van een dier (inclusief de mens) dat uitsteekt vanuit de lies tot aan de enkel.

Translate crus

Learn how to say "crus" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey