Translate "crith-thalmhainn" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


crith-thalmhainn — trzęsienie ziemi (Polish / polski)
wstrząs skorupy ziemskiej wywołany przemieszczeniami mas skalnych w głębi Ziemi, wybuchami wulkanów, zapadaniem się stropów podziemnych jaskiń krasowych; mogący powodować znaczne zniszczenia na powierzchni Ziemi

Translate crith-thalmhainn

Learn how to say "crith-thalmhainn" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Scottish Gaelic and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey