Translate "craiceann" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


craiceann — skóra (Polish / polski)
zewnętrzna powłoka ciała kręgowców, pełniąca funkcję ochronną, biorąca udział w termoregulacji, oddychaniu, wydalaniu (pot) i gospodarce wodnej; zawiera receptory wrażliwe na dotyk, ucisk, ciepło, zimno, ból oraz barwnik melaninę, który decyduje o jej zabarwieniu

Translate craiceann

Learn how to say "craiceann" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Scottish Gaelic and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey