Toll Free: (800) 790-3680

Translate "combined cycle-power station" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


combined cycle-power station — kogeneracija električne energije (Slovenian / slovenščina)
Tak tip obrata ima hitrejšo odzivnost in ga lahko zgradijo za delovanje v območju 100-600 MW. Električno energijo proizvaja tako s pomočjo plinske turbine (aktivna temperatura plina je okoli 1300°C), ki jo poganja zemeljski plin ali nafta, kot tudi s pomočjo parne turbine, ki nastaja z izkoriščanjem 500°C vročega izpuha plinske turbine. Toplotna izkoristek je okrog 50 odstoten, v primerjavi s tistim, ki je 40 odstoten in ga dosežejo v termoelektrarnah le s pomočjo parnih turbin, ki jih poganja kurjenje premoga. Ta tip elektrarne se lahko zgradi v dveh letih, medtem, ko se klasično termoelektrarno gradi 6 let, jedrsko elektrarno pa 10-15 let. (Vir: PORT)

The original English definition:

combined cycle-power station (English)
This type of plant is flexible in response and can be built in the 100-600 MW capacity range. It produces electrical power from both a gas turbine (ca. 1300°C gas inlet temperature), fuelled by natural gas or oil plus a steam turbine supplied with the steam generated by the 500°C exhaust gases from the gas turbine. The thermal efficiency of these stations is ca. 50 per cent compared with a maximum of 40 per cent from steam turbine coal fired power stations. This type of plant can be built in two years compared with six years for a coal-fired station and 10-15 years for nuclear. (Source: PORT)

Looking for professional English translation? Now that you know what "combined cycle-power station" in Slovenian is, Translation Services USA can provide that, too!

We have experienced, native-speaking English translators that can help translate your business and personal documents, certified documents, website, app, or anything else.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate combined cycle-power station

Learn how to say "combined cycle-power station" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in English and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC