Translate "color" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


color — kolor (Polish / polski)
postrzegana wzrokowo właściwość przedmiotu zależna od stopnia pochłaniania, rozpraszania lub przepuszczania promieni świetlnych

Translate color

Learn how to say "color" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey