Translate "cockpit" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


cockpit — cockpit (Dutch / Nederlands)
Een meestal afgesloten ruimte in de voorzijde van de romp van een vliegtuig, bevattende de vliegcontroles, het instrumentenbord, en de zitplaatsen voor de piloot en copiloot.

Translate cockpit

Learn how to say "cockpit" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey