Toll Free: (800) 790-3680

Translate "cnisa" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


cnisa — svinec (Slovenian / slovenščina)
Mehka, lahko taljiva težka kovina modrikasto sive barve, lahko škodljiva zdravju; v naravi se najpogosteje pojavlja v obliki svinčevega sulfida - gelanita. Uporablja se v zlitinah, v akumulatorjih, barvah, kabelskih plaščih in kot radiacijski ščit.

Translate cnisa

Learn how to say "cnisa" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Lojban and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC