Translate "cizo" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


cizo — sax (Swedish / svenska)
Ett verktyg som används för att skära ett tunt material, bestående av två skärblad möts, förenade genom en svängtapp så att bladen glider på varandra, när handtagen är stängda.

Translate cizo

Learn how to say "cizo" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Ido and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey