Translate "citologio" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


citologio — citologija (Slovenian / slovenščina)
Veja bioloških znanosti, ki se ukvarja s strukturo, vedenjem, rastjo in razmnoževanjem celic ter z delovanjem in kemijo celičnih sestavin.

Translate citologio

Learn how to say "citologio" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Ido and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey