Toll Free: (800) 790-3680

Translate "cielo" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


cielo — himmel (Swedish / svenska)
Den del av jordens atmosfär och den utanförliggande rymden som är synlig från jordytan. Dagtid upplevs den som blå och under nattetid som svart.

Translate cielo

Learn how to say "cielo" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Ido and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC