Translate "centrum för kärnforskning" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


centrum för kärnforskning — center za jedrske raziskave (Slovenian / slovenščina)
Obrat, v katerem znanstveniki in drugi raziskovalci s poskusi in drugimi oblikami eksperimentov preučujejo vedenje in značilnosti atomskih jeder, s tem pogosto izumijo nove tehnologije za znanstvene, medicinske in industrijske namene. (Vir: RAD / MHD)

Translate centrum för kärnforskning

Learn how to say "centrum för kärnforskning" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey