Translate "centrum för kärnforskning" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


centrum för kärnforskning — ośrodek badań jądrowych (Polish / polski)
obiekt, w którym naukowcy badają zachowanie się i własności jąder atomowych poprzez badania testowe i inne formy eksperymentów, często odkrywając nowe technologie stosowane w innych badaniach do celów medycznych lub przemysłowych

Translate centrum för kärnforskning

Learn how to say "centrum för kärnforskning" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey