Translate "Centralamerika" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Centralamerika — Srednja Amerika (Slovenian / slovenščina)
Ozek pas kopna na zahodni polobli, ki predstavlja most med Severno in Južno Ameriko, pogosto obravnavan kot južni del Severne Amerike, in vključuje Gvatemalo, Belize, El Salvador, Honduras, Nikaragvo, Kostariko in Panamo.

The original Swedish definition:

Centralamerika (Swedish)
En smal kontinental region av den västra hemisfären, som utgör en bro mellan Nord- och Sydamerika; anses ofta utgöra den sydligaste delen av Nordamerika och omfattar sådan länder som Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica och Panama.

Translate Centralamerika

Learn how to say "Centralamerika" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey