Translate "ceòl" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ceòl — glasba (Slovenian / slovenščina)
Umetniški sestav glasov in tonov, ki preko ritma, melodije, harmonije in tonske barve izraža ideje in čustva.

Translate ceòl

Learn how to say "ceòl" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Scottish Gaelic and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey