Translate "ceò" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ceò — mgła (Polish / polski)
zawiesina mikroskopijnych kropelek pary wodnej unosząca się nisko nad ziemią w postaci lekkiego obłoku, powstała w wyniku skroplenia oziębionej pary wodnej zawartej w atmosferze ziemskiej, poważnie ogranicza pole widzenia

Translate ceò

Learn how to say "ceò" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Scottish Gaelic and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey