Translate "cashtal" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


cashtal — borg (Swedish / svenska)
Historisk byggnad eller grupp av byggnader som användes av militära styrkor för att försvara sig och vars huvudsakliga delar är murar och torn.

Translate cashtal

Learn how to say "cashtal" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Manx and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey