Translate "carbone" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


carbone — ogljik (Slovenian / slovenščina)
Nekovina, ki obstaja v treh kristalnih mrežah: grafit, diamant in fuleren - C60: pojavlja se npr. v ogljikovem dioksidu, premogu, nafti in vseh organskih spojinah.

Translate carbone

Learn how to say "carbone" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Walloon and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey