Translate "carbad" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


carbad — samochód (Polish / polski)
Dwuśladowy pojazd mechaniczny mający najmniej trzy koła, napędzany silnikiem, zwykle spalinowym tłokowym, składający się z nadwozia i podwozia, służący do przewozu po drogach osób lub ładunków.

Translate carbad

Learn how to say "carbad" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Scottish Gaelic and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey