Translate "cancerframkallande" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


cancerframkallande — rakotwórczość (Polish / polski)
zdolność lub tendencja sprzyjająca tworzeniu się raka — nowotworu powodującego raka

Translate cancerframkallande

Learn how to say "cancerframkallande" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey