Toll Free: (800) 790-3680

Translate "cailc" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


cailc — krita (Swedish / svenska)
Ett skrivverktyg av ett vitt eller färgat material som lämnar avtryck genom att sönderdelas till pulver eller pasta vilket fastnar på underlaget.

Translate cailc

Learn how to say "cailc" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Scottish Gaelic and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC