Translate "cùl" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


cùl — rug (Dutch / Nederlands)
Het achterste deel van het lichaam, in het bijzonder het deel tussen de nek en het einde van de ruggengraat en tegenovergesteld aan de borst en buik.

Translate cùl

Learn how to say "cùl" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Scottish Gaelic and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey