Toll Free: (800) 790-3680

Translate "buztin" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


buztin — glina (Slovenian / slovenščina)
Rahla, prstena, izjemno drobnozrnata naravna usedlina ali mehka kamnina, ki je v osnovi sestavljena iz delcev velikosti glinenih ali koloidnih delcev. Zanjo je značilna gnetljivost in vsebnost znatnega deleža glinenih mineralov ter manjših količin spretno razporejenega kremena, razpadlega glinenca, karbonatov, železnate snovi in drugih nečistoč. Oblikuje se v plastično, gnetljivo maso, ki fino zmleta in zmešana z vodo ohrani svojo obliko. Ko se posuši, postane trda, podobna kamnu, segreta ali spečena pa trajno otrdi.

Do you need Basque translation for your personal or business project? Now that you've found how to say "buztin" in Slovenian, Translation Services USA can help with that, too!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Basque linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate buztin

Learn how to say "buztin" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Basque and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC