Toll Free: (800) 790-3680

Translate "buz" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


buz — lód (Polish / polski)
woda w stałym stanie skupienia, substancja utworzona przez zamrożenie wody do postaci ciała stałego; tworzy heksagonalną formę kryształów; także zamarznięta powierzchnia wody

Translate buz

Learn how to say "buz" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Turkmen and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC