Translate "butiiti" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


butiiti — vinter (Swedish / svenska)
Traditionellt den fjärde årstiden, kännetecknad av att halvklotet lutar bort från solen vilket innebär korta dagar, långa nätter och låga temperaturer.

Translate butiiti

Learn how to say "butiiti" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Luganda and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey