Toll Free: (800) 790-3680

Translate "burbuila-politika" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


burbuila-politika — politika mehurčka (trgovanje z emisijami) (Slovenian / slovenščina)
Politika ameriške Environmental Protection Agency, ki dopušča, da določen tovarniški kompleks zmanjša onesnaževanje v določenih obratih, medtem ko ga v drugih poveča. To se dopušča, dokler je seštevek vrednosti enak ali pod dovoljenimi koncentracijami. Obrate, kjer se izvaja ta politika, se obravnava, kot, da bi obstajali v mehurčku, kjer celotna koncentracija emisij ostaja v okviru dopustnih vrednosti. (Vir: EPAGLO)

Looking for professional Basque translation? Now that you know what "burbuila-politika" in Slovenian is, Translation Services USA can provide that, too!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Basque linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

Satistfaction is guaranteed, so there's no risk; just fill out our famous three-question form to get a Get Quote for your translation project today!


Translate burbuila-politika

Learn how to say "burbuila-politika" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Basque and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC