Toll Free: (800) 790-3680

Translate "burbuila-politika" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


burbuila-politika — polityka ustalania kwot emisji (Polish / polski)
traktowanie emisji z zakładu lub regionu łącznie jako wielkości nieprzekraczalnej, dopuszczając jednakże zmiany w wielkości emisji poszczególnych źródeł, pod warunkiem, że wzrostowi emisji z jednego źródła towarzyszy co najmniej równoważny spadek emisji z innego (handel emisją pomiędzy źródłami)

Looking for professional Basque translation? Now that you know what "burbuila-politika" in Polish is, Translation Services USA can provide that, too!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Basque linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

Satistfaction is guaranteed, so there's no risk; just fill out our famous three-question form to get a Get Quote for your translation project today!


Translate burbuila-politika

Learn how to say "burbuila-politika" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Basque and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC