Translate "Brugg" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Brugg — most (Polish / polski)
Budowla służąca do przeprowadzania drogi komunikacyjnej nad przeszkodą wodną, składająca się z przęseł opartych za pośrednictwem łożysk na podporach (filarach, przyczółkach).

Translate Brugg

Learn how to say "Brugg" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey