Translate "brandstof" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


brandstof — bränsle (Swedish / svenska)
Fast, flytande eller gasformigt material som gas, bensin, olja, kol eller ved som används för att producera värme eller energi genom förbränning.

Translate brandstof

Learn how to say "brandstof" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey