Translate "brandstof" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


brandstof — paliwa (Polish / polski)
palne ciało stałe, ciecz lub gaz wykorzystywane jako źródło energii cieplnej (gaz, benzyna, ropa naftowa, węgiel, drewno); używane do celów przemysłowych, technicznych, gospodarczych itp.

Translate brandstof

Learn how to say "brandstof" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey