Translate "brandstof" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


brandstof — brandstof (Dutch / Nederlands)
Vast, vloeibaar of gasvormig materiaal zoals aardgas, benzine, aardolie, steenkool of hout, wordt gebruikt voor het produceren van warmte of kracht door verbranding.

Translate brandstof

Learn how to say "brandstof" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey