Toll Free: (800) 790-3680

Translate "bocage" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


bocage — sistem zaprtih polj (Slovenian / slovenščina)
Gozdnata pokrajina na podeželju, značilna za severno Francijo, z mnogimi polji nepravilnih oblik, ki jih obdajajo žive meje in okrajki. V francoščini se beseda "bocage" nanaša tako na žive meje, kot na tip pokrajine prepletene z živimi mejami. Pokrajine tipa bocage so rahlo valovite in jih v glavnem najdemo v oceanskem podnebju. Značilnost tega tipa pokrajine je velika biotska raznovrstnost na zelo majhnem območju, s habitati ptic, majhnih sesalcev, dvoživk, kuščarjev in metuljev.

Now that you've learned the Slovenian word for "bocage", maybe you also need Basque translation for your document, website, or app? You're in the right place!

Our global network of professional translators can help translate your project into Basque, no matter how big or how small.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate bocage

Learn how to say "bocage" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Basque and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC