Toll Free: (800) 790-3680

Translate "bizi-zikloaren kudeaketa" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


bizi-zikloaren kudeaketa — nadzor nad življenjskim ciklom izdelka (Slovenian / slovenščina)
Nadzor vseh življenjskih stopenj izdelka kot na primer pridobivanje surovin, proizvodnja, distribucija in prodaja na drobno, uporaba, ponovna uporaba in vzdrževanje, recikliranje in ravnanje z odpadki, da bi ustvarili izdelke, ki so manj škodljivi za okolje. (Vir: PORT)

Now that you've learned the Slovenian word for "bizi-zikloaren kudeaketa", maybe you also need Basque translation for your document, website, or app? You're in the right place!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Basque linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate bizi-zikloaren kudeaketa

Learn how to say "bizi-zikloaren kudeaketa" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Basque and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC