Toll Free: (800) 790-3680

Translate "bizi-zikloaren kudeaketa" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


bizi-zikloaren kudeaketa — sterowanie cyklem życia produktu (Polish / polski)
sterowanie wszystkimi fazami życia produktu, takimi jak pozyskanie surowców, produkcja, dystrybucja, sprzedaż, użytkowanie (pierwotne i wtórne), utrzymanie, recykling i gospodarowanie odpadami, w celu wytwarzania produktów mniej szkodliwych dla środowiska

Now that you've learned the Polish word for "bizi-zikloaren kudeaketa", maybe you also need Basque translation for your document, website, or app? You're in the right place!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Basque linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate bizi-zikloaren kudeaketa

Learn how to say "bizi-zikloaren kudeaketa" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Basque and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC