Toll Free: (800) 790-3680

Translate "birziklagarritasun" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


birziklagarritasun — primernost za recikliranje (Slovenian / slovenščina)
Značilnosti materiala, ki ima po tem, ko je služil svojemu izvornemu namenu, še vedno uporabne fizikalne in kemične lastnosti, in se ga zato lahko ponovno uporabi ali preoblikuje v dodatne izdelke. (Vir: LEE)

Now that you've learned the Slovenian word for "birziklagarritasun", maybe you also need Basque translation for your document, website, or app? You're in the right place!

We have experienced, native-speaking Basque translators that can help translate your business and personal documents, certified documents, website, app, or anything else.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate birziklagarritasun

Learn how to say "birziklagarritasun" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Basque and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC