Toll Free: (800) 790-3680

Translate "birus" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


birus — virus (Swedish / svenska)
Submikroskopiska agens som infekterar växter, djur och bakterier och som inte kan föröka sig utanför värdens vävnader. Ett fullt utvecklat virus består av nukleinsyra (DNA eller RNA), omgiven av ett hölje av protein och fett. Virusets [[nukleinsyra]] ingriper i värdcellens mekanismer för att syntetisera nukleinsyra, och ordnar så att cellen producerar mera viral nukleinsyra. Virus orsakar många sjukdomar såsom mosaiksjuka hos många odlade växter, kaninpest, mul- och klövsjuka, förkylningar, influensa, mässling och polio. Många växtvirus sprids av insekter, och en del av nematoder. Djurvirus sprids genom kontaktsmitta, droppsmitta eller genom insekter, och en del smittar genom överföring av kroppsvätskor.

Looking for professional Basque translation? Now that you know what "birus" in Swedish is, Translation Services USA can provide that, too!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Basque linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

Our rates are competitive and customer satistfaction is guaranteed. Just get in touch with a sales representative for a Get Quote today and see what Translation Services USA can do for you!


Translate birus

Learn how to say "birus" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Basque and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC