Toll Free: (800) 790-3680

Translate "birus" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


birus — virus (Slovenian / slovenščina)
Izredno majhnih organizmov, ki okužijo rastline, živali in bakterije, izven tkiva gostitelja se ne morejo razmnoževati. Popolnoma razvit virus je sestavljen iz nukleinskih kislin (DNK ali RNA), ki so obdane s proteini in tekočo (maščobno) oblogo. Nukleinska kislina virusa ovira mehanizem sintentiziranja nukleinske kisline v celici gostitelja, tako da ta proizvaja več virusne nukleinske kisline. Virusi so povzročitelji različnih bolezni (npr. mozaična bolezen pri mnogih kultiviranih rastlinah, miksomatoza, bolezni nog in ust, prehlad, pljučnica, ošpice, otroška paraliza). Več rastlinskih virusov prenašajo žuželke, nekatere pa črvi. Živalski virusi se razširjajo s kontaktom, kapljično infekcijo ali s prenašalci bakterij, nekateri pa se razširjajo z izmenjavo telesnih tekočin. (Vir: ALL)

Looking for professional Basque translation? Now that you know what "birus" in Slovenian is, Translation Services USA can provide that, too!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Basque linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

Our rates are competitive and customer satistfaction is guaranteed. Just get in touch with a sales representative for a Get Quote today and see what Translation Services USA can do for you!


Translate birus

Learn how to say "birus" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Basque and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC