Toll Free: (800) 790-3680

Translate "birsartze" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


birsartze — ponovno uvajanje/naseljevanje (Slovenian / slovenščina)
Ponovno naseljevanje iztrebljenih vrst na področju. Naseljevanje spodleti, če je bila izbrana žival na področju predolgo iztrebljena ali če je na področju prišlo do velikih sprememb. Za ponovno naseljevanje so potrebna leta previdnega načrtovanja - odobritev lokalnega prebivalstva, tehnični pogoji izpustitve, način prehranjevanja, zaščita in nadzor plojenja. Kljub načrtovanju lahko nastopijo nepričakovani problemi. (Vir: WPR)

Now that you've learned the Slovenian word for "birsartze", maybe you also need Basque translation for your document, website, or app? You're in the right place!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Basque linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

Satistfaction is guaranteed, so there's no risk; just fill out our famous three-question form to get a Get Quote for your translation project today!


Translate birsartze

Learn how to say "birsartze" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Basque and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC