Toll Free: (800) 790-3680

Translate "biochemie" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


biochemie — biokemija (Slovenian / slovenščina)
Preučevanje kemičnih snovi, ki se pojavljajo v živih organizmih in reakcij ter metod za poimenovanje teh snovi.

Translate biochemie

Learn how to say "biochemie" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Czech and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC