Toll Free: (800) 790-3680

Translate "bioakumulace" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


bioakumulace — bioakumulacja (Polish / polski)
gromadzenie się w organizmach zanieczyszczeń lub innych substancji zbędnych z punktu widzenia organizmu, przyjmowanych z pożywieniem

Translate bioakumulace

Learn how to say "bioakumulace" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Czech and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC