Toll Free: (800) 790-3680

Translate "bes-cia" into Turkish (Türkçe)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


bes-cia — hayvan (Turkish / Türkçe)
İstemli hareket edebilen, selülozsuz bir hücre duvarı olan, uyarılara hzlı tepki vermelerini sağlayan özelleşmiş duyu organları olan, bitki ve diğer hayvanlar gibi karmaşık organik maddeleri yiyebilen, tüm canlı organizmalar.

Translate bes-cia

Learn how to say "bes-cia" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Piedmontese and Turkish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC