Toll Free: (800) 790-3680

Translate "bes-cia" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


bes-cia — djur (Swedish / svenska)
En levande organism som kännetecknas av viljestyrda rörelser, att den har celler med cellväggar utan cellulosa, specialiserade sinnesorgan som möjliggör snabb respons på stimuli samt intagande av komplexa organiska substanser, såsom växter eller andra djur.

Translate bes-cia

Learn how to say "bes-cia" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Piedmontese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC