Toll Free: (800) 790-3680

Translate "bes-cia" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


bes-cia — žival (Slovenian / slovenščina)
Vsak živ organizem, za katerega je značilno prosto gibanje, zgrajenost iz neceluloznih celičnih sten, razvitost posebnih čutil, ki mu omogočajo hiter odziv na dražljaje in prehranjevanje z zapletenimi organizmi, kot so rastline in druge živali.

Translate bes-cia

Learn how to say "bes-cia" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Piedmontese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC