Translate "Bermuda" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Bermuda — Bermuda (Dutch / Nederlands)
Eilandengroep 1000 kilometers van de kust der Verenigde Staten, bestaand uit een overzees gebiedsdeel van het Verenigd Koninkrijk. De hoofdstad is Hamilton.

Translate Bermuda

Learn how to say "Bermuda" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Vietnamese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey