Translate "Beng" into Romanian (română)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Beng — bancă (Romanian / română)
Scaun pentru o persoană sau mai multe, deloc lată dar lungă, cu sau fără spetează, făcut din materiale dure (lemn, metal), găsit de obicei în locuri publice (parcuri, biserici etc.).

Translate Beng

Learn how to say "Beng" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Romanian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey