Translate "Beng" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Beng — penkki (Finnish / suomi)
Kapea ja pitkä, selkänojallinen tai -nojaton, monenistuttava istuin, joka on tehty kovista materiaaleista (puu, metalli) ja joita on tavallisesti julkisilla paikoilla (kirkoissa, puistoissa, jne.).

Translate Beng

Learn how to say "Beng" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey