Toll Free: (800) 790-3680

Translate "bear" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


bear — björn (Swedish / svenska)
Ett stort köttätande däggdjur av familjen Ursidae, besläktat med hund och tvättbjörn, med tjock päls, en mycket liten svans och platta fötter.

Translate bear

Learn how to say "bear" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Manx and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC