Toll Free: (800) 790-3680

Translate "bavlna" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


bavlna — bavlna (Slovak / slovenčina)
Najhospodárnejšie prírodné vlákno, získavané z rastlín rodu Gissypium, používa sa na výrobu tkanín, lanovia a vaty a na výrobuumelých vlákien a celulózy.

Translate bavlna

Learn how to say "bavlna" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Czech and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC