Toll Free: (800) 790-3680

Translate "basogintzaren jarduera" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


basogintzaren jarduera — gozdarske aktivnosti (Slovenian / slovenščina)
Pogozdovanje z drevesi, da se zagotovi kontinuirano oskrbo z lesom in drugimi gozdnimi proizvodi. Gozdarji skrbijo za obstoječa drevesa, ščitijo jih pred požari, škodljivci in boleznimi, ocenijo, kje so se drevesa preveč razrasla, katera umirajo in katera so primerna za sečnjo. Gozdarji tudi pogozdujejo (pogozdovanje) nove površine in poseke (ponovna zasaditev). (Vir: GOOD)

Looking for professional Basque translation? Now that you know what "basogintzaren jarduera" in Slovenian is, Translation Services USA can provide that, too!

We have experienced, native-speaking Basque translators that can help translate your business and personal documents, certified documents, website, app, or anything else.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate basogintzaren jarduera

Learn how to say "basogintzaren jarduera" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Basque and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC