Toll Free: (800) 790-3680

Translate "bahno" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


bahno — blato (Slovenian / slovenščina)
Zmes gline in/ali mulja z vodo, ki tvori gnetljive snovi, pretežna velikost delcev je v premeru manjša kot 0.06 mm. Blato je naplavljeno v nizkoenergetskih okoljih v jezerih, širokih rečnih ustjih, morskih rokavih in plitvinah. Leži lahko tudi v globokomorskem okolju. (Vir: WHIT)

Translate bahno

Learn how to say "bahno" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Czech and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC