Translate "baasi paaka" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


baasi paaka — dworzec autobusowy (Polish / polski)
miejsce, w tym budynki, w którym autobusy zatrzymują się aby umożliwić pasażerom wsiadanie i wysiadanie, tankowanie paliwa oraz załadowanie i rozładowanie towarów

Translate baasi paaka

Learn how to say "baasi paaka" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Luganda and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey